Pakume metsaomanikele individuaalset nõustamist, anname nõu metsatööde korraldamisel ja toetuste taotlemisel. Ükski küsimus ei jää vastuseta! 
_________________________________________________________________

 • Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga;
 • Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine
 • Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine;
 • Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel;
 • Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine;
 • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA);
 • Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks);
 • Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused;
 • Noorendike hooldus
 • Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus;
 • Raie (raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine)
_________________________________________________________________

Kas sul on mõni mure, mis vajab lahendamist? Võta julgelt ühendust:

Email again: