METSAVARUMINE

Ostame ja haldame metsakinnistuid ning metsamaterjali, tegeleme hakkepuidu tootmise ja varumisega, ostame kasvava metsa raieõigust. Meie ettevõtte on kogenenud ja turvaline koostööpartner Sinu metsaga seotud toimingutes...


LOE EDASI
__________________________________________________
NÕUSTAMINE

Pakume metsaomanikele individuaalset nõustamist, anname nõu metsatööde korraldamisel ja toetuste taotlemisel. Ükski küsimus ei jää vastuseta...


METSARAIE


Pakume metsaraie kompleksteenust, mis aitab kaasa metsa säästlikule ja loodussõbralikule majandamisele. Teostame kõiki raieviise, pakume väljavedu ja oleme abiks 
ka kraaviservade ning teeservade põlluäärte võsast puhastamisel...

LOE EDASI__________________________________________________

METSAMAJANDUSKAVA

Metsamajanduskava on parim viis olla oma vara seisukorraga kursis. See annab hea ülevaate kinnistul kasvavast ja väärtuslikust. Lisaks on võimalik paika panna majandusplaan...info@raiegrupp.ee   +372 555 22 468